Wyświetlanie skrótów klawiszowych na ekranie

Aby wyświetlić informację o klikanych klawiszach klawiatury i myszki trzeba zainstalować dwa programy

https://www.autohotkey.com/

https://github.com/tmplinshi/KeypressOSD

This entry was posted in Informatyka, Tworzenie tuturiali. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz